Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde 8. Yarıyılda “7+1 İşyeri Uygulaması” modeli uygulanmaktadır

 Bu modelde öğrencilerin “Bir yarıyıl süresince gastronomi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede eğitim yapması sağlanmıştır. 7+1 model sayesindeöğrencilerimizin iş dünyası ile işbirliği halinde bilgi, beceri ve iş tecrübelerini geliştirilmek amaçlanmaktadır.

.