Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Genel Bilgiler

 

1. Bölümün Tanımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı olarak oluşturulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, sosyal bilimler alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; turizm endüstrisi için lisans düzeyinde ara eleman sıfatını kazandırma amacıyla öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak eğitim vermektedir. Yüksekokulumuzda 2010-2011 eğitim öğretim döneminde Gastronomi Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan bölümümüz 2017-2018 akademik yılından itibaren Gastronomi ve Mutfak Sanatları olarak öğrenci almaya başlamıştır. Mevcut Gastronomi Bölümü öğrencileri mezun olana kadar ilgili bölüm faaliyetlerine devam etmektedir. Bölüm kontenjanı 60 kişidir. Eğitim dili Türkçedir.

2. Bölümün Amacı

Bölümün amacı; pratik bilgi ve beceri sahibi olmanın yanı sıra, Akdeniz Mutfak Kültürlerine hâkim şef adayları yetiştirmektir.

3. Bölümün Hedefi

Turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirerek ülkenin turizm sektörünün kalkınmasına hizmet etmek ve üniversitenin iş dünyasına açılan penceresi olmaktır. Dünyada adından gün geçtikçe daha da söz ettiren Gastronomi alanında, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi gastronomlar yetiştirerek alanında yetkin bir bölüm olarak anılmak, dolayısıyla da üniversitemizin değerlerine de hizmet etmektir.

4. Kazanılan Derece

Bu Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

5. Genel

Gastronomiye ilişkin kavramlar ve bu kavramlara ilişkin araştırmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Doğal çevre üzerindeki talepler ve bu taleplerin etkileri, gastronomi ve gıda sistemleri konusunda uzman olmayı önemli bir duruma getirmiştir. Gıdaların üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve tüketimi konularında seçimlerimizin büyük etkisi vardır. Eğitimli gastronomlar, bu etkiyi olumlu ve verimli kılacak temel unsurlardır. Gastronomi; bizim kimlik ve kişilik duygumuzla da ilişkilidir. Gastronomi çalışmak; bizleri tarihimizle, kültürümüzle ve toplumumuzla yeniden ilişkilendirecektir. Bizlerin sürdürülebilir ve yaratıcı yeteneklerini geliştirecektir.
ÇOMÜ GUBY Gastronomi Bölümü; Türk Mutfağı'nı çok disiplinli ve Yeni Gastronomi (İyi-Temiz-Adil) anlayışı içinde, Akdeniz Mutfağı'ndaki yerini de dikkate alarak araştırmayı amaçlamaktadır. Bölümün bu özelliğini belirginleştiren dersler olarak; Gastronomi, Gastronomi Tarihi, Temel Mutfak, Akdeniz Mutfak Kültürü, Türk Mutfak Kültürü, Türk Mutfağı derslerini örnek verebiliriz. Öğrencilerimizin belirli alanlarda uzmanlaşmasına yönelik olarak Tematik Seçmeli Dersler (Kahve, Peynir, Şarap, Zeytin ve Zeytinyağı, Yüksek Alkollü İçkiler), Gastronomi ve İşletmecilik Seçmeli Dersleri, Sosyo-Kültürel Gastronomi Seçmeli Dersleri ve Akdeniz Mutfakları Seçmeli Dersleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Tematik ya da Bölgesel Stajlarla, uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Yabancı Dile önem verilen bölümümüzde; Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca dersleri bulunmaktadır. Gastronomi Bölümü; gıda ve hizmet sektörlerine, Gastronomi Bilimlerine çok disiplinli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla bakan Gastronomlar yetiştirir.Bölüm 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı itibariyle yeni öğrenci almamakta, yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıtlarını Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne yaptırmaktadır. Gastronomi Bölümüne yerleşen öğrenciler mezun oluncaya kadar bölüm aktif olarak faaliyetine devam edecektir.